ПРЕЗ СКАЛА ПРОКАРАХА ВОДОПРОВОДА СИ В ДЖЕБЕЛ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННА БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ

23 October 2008Асоциацията, чийто членове са представители на академичната, проектантската и бизнесобщността, ще представят вижданията си за развитието на безизкопните технологии в инфраструктурното строителство пред гостите на форума - кметове на общини и управители на ВиК дружества в страната, НПО, фирми с утвърдени имена от бранша, експерти от финансиращи институции.

„Проблемният" водопровод е с интересна и дълга история. Изровен постепенно от променящото се течение на река Върбица и скъсан от придошлите води през 1996 г., той е ремонтиран по конвенционален метод. Същото се повтаря и 10 години по-късно.

«Идеалното решение на проблема би било тръбата да се монтира в скалната основа под коритото на реката, но скалата е разположена под 4-5 метров пласт от пясък и чакъл (по бреговете на реката - до 6.5-7 метра). В такива случаи традиционните методи са много бавни, трудоемки и, най-важното, неефективни - река Върбица вече два пъти недвусмислено доказва това» - каза инж. Стефан Желязков - председател на БАТТ и управител на фирмата подизпълнител.

«Беше доставена специална машина за управляемо хоризонтално сондиране в скала - Ditch Witch JT 2720 All Terrain, произведена в САЩ - първата по рода си у нас. С нейна помощ в момента в Джебел се извършва хоризонтален сондаж, като 100 м от него са в скалната основа под коритото на реката и нейните брегове. Дълбочината на сондажа достига до 13 м под кота „околен терен" или 3-5 метра под нивото на пясъчните наноси, дълбоко във вътрешността на скалната основа. По този начин, като се използва съвременна и ефективна технология, напълно се елиминира възможността от ново изравяне и скъсване на тръбата.» - допълни той.

„Дължината на трасето е 180 м, диаметърът на тръбите е 200 мм, но сложността е изключително висока." - допълни информацията за обекта инж. Милан Миланов - управител на ВиК Кърджали.

Проектът е на стойност около 250 хил. лева. Сумата е отпусната на община Джебел от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на населението при бедствия и аварии към МС.

Обектът стартира на 20 октомври, а срокът за изпълнение е 14 дни. След този кратък срок на изпълнение, за близо 11 000 жители ще бъде осигурено водоподаването. То вече няма да зависи така пряко от атмосферни условия, пълноводие на реката и т.н.

Допълнителна информация