УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Е В БЕЗИЗКОПНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

08 ноември 2012

На 23-ти и 24-ти октомври в Парк хотел «Империал»,  Пловдив се проведе Кръгла маса ” Устойчиво управление на водната инфраструктура в българските общини” и Технически семинар с демонстрация „Технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура”.

Събитията  преминаха под патронажа на кмета на община Пловдив - инж. Иван Тотев и с подкрепата на Министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония. Организатор на събитието е Индустриален клъстер Подземна инфраструктура с подкрепата на Българската асоциация за безизкопни технологии.

При откриването на форума, събрал представители на държавната и местната власт и ВиК управители, кметът на общината Иван Тотев каза, че Пловдив е един от първите градове в България, които прилагат безизкопните технологии. През 2010 година в Пловдив се проведе първата балканска конференция за безизкопните технологии, беше направена и първата им демонстрация у нас.

„Безизкопните технологии могат да направят живота ни по- лесен и по- евтин”, каза Добромир Симидчиев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството по време на кръглата маса в Пловдив. Зам.-министърът посочи, че ВиК системите в България са разположени най-вече в градовете и всяка интервенция представлява неудобство за гражданите. „България има шанса да се поучи от опита на най-добрите в това отношение. В повечето големи градове в Япония се ползва именно безизкопните технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктурата”, допълни Симидчиев.

Представители на Японското министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма, както и от общината в Токио представиха най-новите безизкопни технологии за ремонт на водоснабдителни и канализационни съоръжения. „Както в Токио, така и в много други места в Япония, рехабилитацията на водната инфраструктура е свързана с много неудобства за жителите особено на гъстонаселените селища. Именно затова безизкопните технологии се превръщат в основни методи за ремонт и подмяна на водоснабдителната и канализационната мрежа”, обясни Хироюки Като от японското министерство.

Стефан Желязков, председател на УС на Българската асоциация по безикопни технологии (БАТТ) описа подземната инфраструктура като „невидима”, когато функционира нормално, и „видима”, когато започне да създава проблеми. „Затова смятам, че е необходимо да се прилагат безизкопните методи, чийто технологични, финансови и екологични предимства са безспорни”, каза Желязков. Той посочи като добър пример използването на 100% безикопната технология Спирално сглобена тръба (SPR), която е разработена съвместно от Министерството на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония (МLIT), община Токио и водещата компания Sekisui Chemical. Тази технология, както и метода Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), които бяха нагледно демонстрирани пред българските ВиК специалисти и кметове, позволяват да бъде удължен с 50 години животът на старите тръбопроводи с минимални щети върху наземната пътна инфраструктура и екологията.
 

„Голяма част от подземната инфраструктура в България е амортизирана. Обемът на очакваните рехабилитационни дейности е огромен и дори да успеем да осигурим необходимия финансов ресурс, едно масирано строителство ще означава разкопаване на половината градове, което ще създаде големи неудобства за населението”, подчерта инж. Иван Иванов- председател на Българската асоциация по води и Изпълнителен директор на новосъздадения клъстер "Подземна инфраструктура", чиято основна мисия е развитието и налагането в България на безизкопните технологии. „Затова използването на т.н. безизкопни технологии е ключът към устойчивото строителство и ремонт на ВиК мрежата”, допълни Иван Иванов.