БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ ЯПОНИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК АКТИВИТЕ

08 февруари 2013

Управлението на ВиК активите дискутираха български и японски експерти от 26 до 31 януари в Токио.  Българска делегация, включваща представители на МРРБ и МОСВ, общини и НПО,  посети Япония по международен проект във ВиК сектора.

Визитата беше по покана на Министерството на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония /MLIT/ и се организира с любезното сътрудничество на Японското общество за безизкопни технологии и Българската асоциация за безизкопни технологии (акредитирани членове на Международното общество за безизкопни технологии).

По време на посещението си в Япония българските делегати се срещнаха с г-н Сато, зам.- министър на MLIT, с ръководството на Община Токио и на Корпорацията за канализационни услуги на японската столица. Те представиха политиките на страната ни за устойчиво управление на ВиК активите и възможностите за инвестиции във водния сектор в България. От своя страна домакините споделиха своя опит в цялостната поддръжка и развитие на ВиК инфраструктурата. Приложението на безизкопните технологии за изграждане и рехабилитация на ВиК комуникации беше акцент сред методите за справяне с проблемите на остарялата ВиК инфраструктура в гъсто населените места, проблем който става все по-осезателен и у нас.  Делегатите посетиха пречиствателна станция за отпадъчни води Kitatama и строителна площадка за рехабилитация на тръбопроводи по безизкопна технология.

В състава на делегацията бяха Таня Милева - началник на политическя кабинет и Иванка Виденова - директор дирекция "Водоснабдяване и канализация" от МРРБ,  Ивелина Василева, зам.- министър на МОСВ, Ирина Савина - зам.- кмет "Инвестиции и строителство" и Любомир Христов - зам.- кмет "Транспорт и транспортни комуникации" на Столична община, Представители на община Пловдив, Стефан Желязков - председател на Българска асоциация за безизкопни технологии/БАТТ/, Иван Иванов- председател на Българска асоциация по водите и управители на големи ВиК дружества.

Като дейности по проекта  за обмяна на опит в управлението на ВиК активите между България и Япония, в края на 2012 се състояха кръгла маса „Устойчиво управление на водната инфраструктура в българските общини” и технически семинар „Технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура”.  Събитията се проведоха в  Пловдив, под патронажа на кмета на общината инж. Иван Тотев. Участие в тях  взеха представители на МЛИТ, Община Токио и ВиК оператора на японската столица.  Лектори от българска страна бяха Добромир Симидчиев, зам.- министър на МРРБ, представители на МОСВ, експерти и технически лица от българските общини и ВиК дружествата, проектанти.

 

В рамките на проекта се  набелязаха важни стъпки за решаване на проблемите на  ВиК активите в България, които да подпомогнат устойчивото им управление в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.