Българска компания рехабилитира тръбопроводи в Казахстан

02 юли 2013

Рехабилитацията се извършва по безизкопна технология и удължава живота на съоръжението с 50 години

Българската компания  „Строителна механизация” АД- Казанлък, член на Българската асоциация за безизкопни технологии, започва рехабилитация на два стари охладителни водопровода в топлоцентралата на казахстанският град Жезказган. Проектът е изключително сложен поради разположението на съоръженията под сгради и наземни паропроводи, а също и поради внушителните им размери.  Общата дължина на тръбопроводите е около 500 м, а диаметрите варират по дължината им от 1000 мм до 2200 мм.

Рехабилитацията ще се извърши чрез безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място”- CIPP. Технологията представлява инсталиране на  херметична облицовка вътре в стария тръбопровод. Материалът, с който се облицова е гъвкава многослойна тръба. След инсталиране тя прилепва плътно към съществуващия тръбопровод.

Ремонтът на изгражданите в края на четиридесетте години на миналия век водопроводи е наложен поради силната корозия и множество течове на съоръженията.  

Работните дейности трябва да бъдат извършени в рамките на четири месеца, като това включва почистване и рехабилитация тръбопроводите.

Възложителят Kazakhmys Energy, собственик на ТЕЦ Жезказган, инвестира приблизително 1 400 000 евро без ДДС  за изпълнението на проекта. Такива, сложни рехабилитации се изпълняват много рядко в световен мащаб. Въпреки това, родната компания има стабилен опит в реализирането на проекти с висока сложност на изпълнение. През 2011 тя получи най- престижното международно отличие, наградата No-Dig Awards на ISTT за реализирането на подобен проект в София- България.

Благодарение на възможностите, които дава безизкопната технология, която изпълнителят ще приложи, ще бъде възстановена напълно функцоналността на водопроводите, въпреки ограничените пространства за работа и кратките срокове.