ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПОКАЗВАТ НАГЛЕДНО ПРЕДИМСТВАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БЕЗИЗКОПНИТЕ МЕТОДИ

24 март 2014

Членове на Българска Асоциация по безизкопни технологии, демонстрираха безизкопни методи за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи, по време на провелите се от 11 до 19 март в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна, двудневни Технически семинари с демонстрации на технологии за подземната инфраструктура. Инициативата е осъществена от Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/на който БАТТ е член и сред учредителите. Събитията са част от реализирането на стратегията на ИКПИ за  повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Участници и гости на събитията бяха представители на държавната и местната власт, като областния управител на Варна г-н Иван Великов, заместник - областния управител на Стара Загора д-р Тунджай Йозтюрк, кметът на район Южен в Пловдив г-н Валентин Василев, управители на водните оператори , технически ръководители от общини и ВиК дружества, проектанти и строители в сферата на инфраструктурното строителство.

Съвременните технологии за подземна инфраструктура, като  „Управляемо хоризонтално сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване на обсадни тръби с хидравличен чук”, „Облицовка с втвърдяване на място” и Спирално навита на място от лента тръба”и др. предизвикаха голям интерес сред гостите на събитията.

Демонстрациите доказаха, че българските фирми, като Строителна механизация АД,  Райкомерс конструкшън ЕАД и  Хобас- България, членове на БАТТ, са усвоили и прилагат най-модерните световни тенденции в инфраструктурното строителство и рехабилитация. Нещо повече – компании като Строителна механизация АД ,  Феникс БТ и Сороков инструментс ЕООД имат капацитет и опит за да реализират инженерни подобрения в съвременните методи, машини и инструменти за тях.

Мащабното събитие, се реализира благодарение на проект „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.