БАТТ ОБУЧАВА ВИК СПЕЦИАЛИСТИ ПО БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ

04 май 2017

„Ефективна експлоатация на ВиК инфраструктура чрез безизкопни технологии” беше темата на лекцията на БАТТ, на обучението за ВиК специалисти, организирано от ЦПО към БАВ.

Лектор по темата беше Стефан Желязков- председател на Българската асоциация за безизкопни технологии и член на УС на Международната безизкопна асоциация.  Във фокуса на лекцията бяха съвременните  подходи за безизкопна рехабилитация и изграждане на тръбопроводна инфраструктура, различните системи за обследване на водопроводи и канали, както и материалите, с които в световен план се работи в тази сфера. Допълнително предимство за обучаващите се бяха мострите на материалите, които от БАТТ бяха осигурили.

Участие в обучението взеха участие  25 служители от ВиК дружества и частни компании. Те проявиха явен интерес към безизкопните технологии и изразиха желанието си да задълбочат познанията си в тази насока.

Висок интерес към темите от това обучение и отлични резултати на изпита отчетоха организаторите - Център за професионално обучение ВиК. Центърът функционира от 2012 година и е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование към Министерски съвет.