Безизкопните технологии предлагат екологични решения за рехабилитация на основните изпускатели на язовирите в България

29 ноември 2019

Екологичните решения, които  безизкопните технологии предлагат за рехабилитация и за изграждане на основните изпускатели на язовирите, бяха във фокуса  на презентацията на Стефан Желязков, председател на БАТТ на провелата се днес кръгла маса „Управление и безопасна експлоатация на язовирите в България”. Събитието беше организирано от „Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” в партньорство с „Университета по архитектура, строителство и геодезия”.

В България в най-лошо състояние са основните изпускатели на малките язовири, повечето строени през 50-те и 60-те години на миналия век, каза Желязков и посочи, че причините за тяхната неизправност могат да бъдат: нарушаването на херметичността им поради размествания във връзките и пукнатини, както и намалената или пълна липса на проводимост, вследствие на проникване на коренища в тръбопровода, наличието на наноси, инкрустации или пропадания.

Подмяната на основните изпускатели чрез изкопна технология е много скъпа и трудоемка, тъй като изисква пълно изпускане на язовира, частично отстраняване на стената, включително на глиненото ядро, монтаж на нова тръба и възстановяване на ядрото и стената.

В световен план, практиката налага използването на „безизкопни технологии”, чрез които рехабилитацията на тръбопроводи е много по-ефикасна защото работата се извършва за по- кратко време, с минимум механизация и без разкопаване на стената. В случаите, когато съществуващият основен изпускател е в относително добро състояние- структурно здрав, но с течове от връзките, се прилага частична рехабилитация само на компрометираните участъци. Когато са налице надлъжни пукнатини, деформации и големи размествания, се прилага рехабилитация на цялото съоръжение. Ако съществуващият основен изпускател е напълно компрометиран, или няма достъп до него, чрез комбинация от безизкопни технологии се изгражда нов изпускател.

Стефан Желязков представи видео клип, показващ монтажа на дублиращ основен изпускател на Язовир Тополово 2, където Строителна механизация АД, член на БАТТ,  е приложила комбинация от безизкопните технологии „Управляемо хоризонтално сондиране” и „Набиване с пневматичен чук”. Той обясни, че при рехабилитацията на основните изпускатели на язовирите по безизкопна технология, се гарантира пълното прекратяване на течовете, подобряване на хидравличните му свойства и износоустойчивост, както и удължаване на експлоатационния му срок с 50 и повече години. Допълнително предимство е и, че всички безизкопни дейности се извършват като авариен ремонт, без да е необходимо изготвяне на проект по ЗУТ, което би отнело значително по-дълго време.

В заключение, Желязков допълни, че България трябва да заимства от световния опит като прилага екологичен подход при рехабилитацията и при изграждането на основните изпускатели на язовирите в страната, какъвто само безизкопните технологии предлагат.