В КАЗАНЛЪК ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВОЙНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ

04 юли 2022

В лабораторията към Центъра е създаден и тестван прототип на иновативен материал за рехабилитация на тръбопроводи.

Център за развойно-експериментална дейност отвори врати в района на язовир Копринка в близост до Казанлък. В него се провеждат лабораторни изпитвания на иновативни материали за рехабилитация на тръбопроводи с приложение в екологичните безизкопни технологии. В лабораторията към Центъра е създаден и тестван прототип на иновативен материал за рехабилитация на тръбопроводи на основата на карбонови влакна и епоксидна смола. Разработеният иновативен продукт предоставя възможност за извършване на рехабилитация на съществуващи топлопроводи, характеризиращи се с високо налягане (25 бара) и температура на провеждания флуид (130 °C). Облицовката ще бъде използвана за рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“. Към настоящия момент такъв продукт не е предлаган на европейския и световния пазар, поради което представлява категорична новост.

Прилагането на разработения иновативен продукт, има безспорни предимства за опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите при рехабилитацията на остарели тръбопроводи:

  • по-малко строителни машини, инертни и др. материали, което ще допринесе за намаляване на употребяваните материали и енергийни ресурси, както и на отделяните в атмосферата вредни емисии на парникови газове и СО2;
  • по-ниски нива на експозиция на суспендирани прахови частици (RSPM);
  • минимално въздействие върху растителния и животински свят и близките водоеми, поради липсата на разкопавания;
  • значително по-ниски нива на шум, запрашеност и вибрации;
  • намалено количество строителни и други отпадъци за депониране или преработване.

Центъра е реализиран от „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ), по проект на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

От работата на Центъра за развойно-експериментална дейност и изпитвания, ще могат да се възползват топлофикационните дружества, фирми-изпълнители на рехабилитации на топлопроводи, а предвид факта, че лабораторията към Центъра може да извършва широка гама услуги по механични изпитания на композитни материали, също така фирми - вносители на материали, фирми – производители, възложители (като ВиК дружества, Топлофикационни дружества) които биха желали доставяните им изделия да се тестват от независима трета страна и други.