БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ- БATT

Българска асоциация за безизкопни технологии (БАТТ) е учредена през 2007 г., за да подпомага развитието на безизкопните технологии в страната чрез популяризирането им на теория и в практиката. В асоциацията членуват ВиК дружества, строителни и инженерингови компании, проектанти и представители на академичните среди. Асоциацията е проводник на световния опит в безизкопното строителство и рехабилитация на подземна инфраструктура. БАТТ е първият на Балканите пълноправен член на Международното общество за безизкопни технологии ISTT. Член е още на Българската камара на строителите и на Българската асоциация по водите.

BATT е организатор на различни публични събития като конференции и демонстрации, свързани с безизкопните технологии в страната и региона, като Първата Национална и Първата Балканска конференции с демонстрации за безизкопни технологии. Гости и на двете събития са представители на държавната и местната власт в България, компании от ютилити сектора, чуждестранни и български фирми специализирани в приложението на безизкопните технологии.

БАТТ успешно си партнира с други членове на ISTT. Доказателство за това е организираната съвместно с Японското общество по безизкопни технологии през 2012, Национална конференция с демонстрация- Устойчиво развитие на водната инфраструктура в българските общини.

Конференции за безизкопните
технологии
Демонстрации на живо на безизкопните технологии