За първи път микротунелиране в България бе приложено от фирми-членове на БАТТ

За първи път микротунелиране в България бе приложено от фирми-членове на БАТТ

„Строителна механизация” АД, Казанлък и „Райкомерс конструкшън” АД, София, съвместно с немската фирма Херенкнехт /HERRENKNECHT/ приложиха метода микротунелиране при изграждане на канализация в района на Метростанция 8 /в района на Софийски университет "Св. Климент Охридски"/ през пролетта на 2006 година.

В хода на строителните работи по Метростанция 8 се оказва, че трасето на релсовата линия трябва да премине през съществуващ канал за битови отпадни води. Местоположението на обекта – едно от най-натоварените столични кръстовища, както и наличието на сложна подземна инфраструктура, убеди главния изпълнител на проекта «Тайсей корпорейшън» категорично да отхвърли конвенционалния метод за строеж на канализацията и да потърси решение в прилагане на безизкопна технология, в лицето на «Строителна механизация» и «Райкомерс конструкшън» .

Голямата проектна дълбочина /от 7 до 12 метра/, сложните почвени условия с редуване на глина, пясък и комбинации от тях, както и не на последно място високото ниво на подпочвените води, категорично изключваха най-широко приложимия до момента в България метод на Управляемото хоризонтално сондиране. Съществуващите трудности обединиха специалистите от Строителна механизация и Райкомерс конструкшън и заедно бе взето решение за използването на новия за България безизкопен метод Микротунелиране. Учреденият специално за този обект консорциум „Микротунелинг” се зае с отговорната задача. За съдействие бяха потърсени колегите от Херенкнехт, от където бе доставена и машината за микротунелиране - модел AVN 600 XC. В процеса на работа българският екип бе подпомаган от опитен оператор от Херенкнехт.

Монтирани бяха 170 м канализационни стъклокерамични тръби DN 600, разделени на 4 участъка. Използваните тръби са най-подходящи за големи дълбочини, издържат на натиск на наземно натоварване и имат гаранция 100 години, но на практика са вечни. С тази технология бяха постигнати и проектни наклони от 1.3 о/оо до 1.45 о/оо. Екипът достигна 5 м средна скорост на ден.