Енергийна ефективност (ЕЕ) & възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Управление на отпадъци & рециклиране

01 април 2011

 

 

 


Изявата е една от най-значимите в областта на зелената енергетика и отпадъците. Тя е отлична възможност за създаване на контакти, обмяна на опит и представяне на най-новите практики и решения в сектора.

 ФОРУМЪТ

96 професионални презентации на лектори от 30 държави

• Осем сесии, които ви дават най-новата информация за бранша – Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ, Енергийна ефективност, Децентрализирано производство на енергия, Електричество от ВЕИ и Интелигентни мрежи, Управление на отпадъци, Рециклиране, Енергия от отпадъци

• Първи бизнес форум „Solar Balkans“, организиран от Българската фотоволтаична асоциация, SolarPVConsulting и Виа Експо

• Безплатен семинар „Нисковъглеродни общини - кметовете имат възможности“, организиран от Международния съвет за местни екологични инициативи (ICLEI) за общините в Югоизточна Европа

Как и защо общините трябва да спечелят от развитието на ВEИ - открита сесия за общините - препоръки на българските асоциации в бранша: Общините и проектите за възобновяема енергия - ползи и модели за сътрудничество; Възможностите на общините да развиват проекти  по внедряване на ВЕИ в обществени сгради и частни домове; 100% енергийно независими общини до 2020 г., Възобновяемите източници - бизнес или задължение?

 ИЗЛОЖБАТА

200 фирми от 27 държави

65 % увеличение на площта в сравнение с 2010 г.

Профил на посетителите – инвеститори, специалисти, представители на браншови асоциации и институции

Продукти и услуги в направленията: слънчева, вятърна, хидро- и биоенергия, енергийна ефективност, електрически автомобили, третиране и рециклиране на отпадъци, консултантски услуги и др.
 

 

 

Организатор: www.viaexpo.com

Програма:
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ


Регистрация за слушатели:
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ


Регистрация за посещение:
Изложбата ВЕИ и ЕЕ
Изложбата Управление на отпадъци, рециклиране

Изложители и план на залата