Редовно общо отчетно-изборно събрание на БАТТ, Покана и Дневен ред

26 август 20111. Покана

2. Дневен Ред