БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗБРА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

28 септември 2011

Вчера, 27.09.2011 на провелото се в УАСГ годишно отчетно изборно събрание на БАТТ, членовете на асоциацията избраха новия си Управителен съвет. Седем от общо девет члена на стрия УС бяха преизбрани.

 
 
Двете нови предложения бяха кандидатурите на Проф. д-р. Атанас Паскалев, Управител на Аквапартньор ЕООД и на инж. Красимир Стоянов, Прокурист на Хобас- България, които бяха избрани с мнозинство. Минути след като новият Управителен съвет беше сформиран, членовете на асоциацията започнаха работа, като бяха набелязани целите, които асоциацията трябва да постигне, като се стъпи на добрия опит на асоциацията досега. 
 
 
Българската асоциация за безизкопни технологии е учредена през 2007г. в гр. София. За краткия период, от създаването си до сега, става основен фактор на Балканите в представянето на теория и практика на безизкопните технологии. Член е на Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/, има споразумение за партньорство и взаимопомощ с Японското общество за безизкопни технологии /JSTT/и с Турската асоциация за безизкопни технологии/AKATET/, член е на  Българската асоциация по водите /БАВ/. БАТТ многократно е партньор на събития в ютилити сектора, а през изминалата година организира двете значими мероприятия: Първата национална конференция с демонстрация „Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиК инфраструктура” и Първата Балканска конференция за безизкопни технологии „Безизкопните технологии – екологични възможности за изграждане и рехабилитация на подземната инфраструктура”, като по време на втората за първи път на Балканите е проведено и изключително атрактивно състезание по управляемо хоризонтално сондиране.