ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ИЗГРАЖДА 2 МЕТРА ТРЪБА ЗА ЕДНА МИНУТА

02 май 2012

„Райкомерс Конструкшън” АД съвместно с немската фирма SWP – Systems GmbH представи иновативна технология за рехабилитация на канализационни тръби, чрез която, за по-малко от минута се изгражда тръба от 2 метра.

 
Бойко Бодуров – директор Бизнес равитие, Райкомерс Конструкшън АД и Вернер Хансвилеменке – генерален мениджър,  SWP – Systems GmbH организираха истинско “Роуд шоу” и в рамките на една седмица направиха демонстрации в Монтана, Русе, Хасково, Стара Загора и София. Иновативната технология предизвика неподправен интерес сред присъстващите представители на В и К дружества, общини и проектантски организации, а редицата въпроси получиха ясни и конкретни отговори.   В гр. София мероприятието бе открито от  Добромир Симидчиев - зам.-министър на  регионалното развитие и благоустройството, който приветства навлизането на новите технологии, насочи фокуса към основните предимства – екологичност, ефективност и изключителна пригодност в градски условия и апелира „с общи усилия да направим пилотен проект по иновативната технология от Германия за рехабилитация на канализационни тръби”.  Общата дължина на канализационната мрежа в България е над 10 000 км. Най-оптимистичните прогнози сочат, че за изграждането й ще бъдат отпуснати едва една четвърт от необходимите средства, така че основателно се надяваме да използваме иновативния метод, който се хактаризира с ниско потребление на енергия, минимум прекъсвания на уличното движение, монтаж при функционираща канализация, изключително изгодни ценови нива за диаметри над 500 мм, удължаване живота на съоръженията с 80 години и не на последно място високо немско качество.
 
Събитието се осъществи със съдействието на Българска асоциация по водите (БАВ) и Българска асоциация за безизкопни технологии (БАТТ).