Индивидуални членове

 

   
доц. д-р инж. Върбан Аризанов Минно-геоложки университет ”Св. Иван Рилски”
   
инж. Иван Иванов ВиК Холдинг
   

проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Университет по архитектура, строителство и геодезия